Opis zespołów i służb:


ZESPÓŁ: ZAKRES DZIAŁANIA:
techniczny czynności logistyczne zabezpieczające zaplecze weekendu np. przenoszenie/transport krzeseł, dekoracji,
dostarczanie niezbędnych rzeczy w odpowiednim czasie i miejscu, montaż prostych elementów
rozbijania namiotów rozbijanie namiotów na terenie ośrodka w piątek od godziny 10.00
parkingowy obsługa parkingu wewnętrznego, przywitanie gości, transport bagaży
zakwaterowania i rejestracji rejestracja uczestników, obsługa biura w czasie weekendu
audio-wideo obsługa sprzętu nagłośnieniowego, rejestrującego, oświetlenia, obsługa multimediów, robienie zdjęć
agape dla uczestników przygotowywanie materiałów dla uczestników i ich roznoszenie, dekorowanie stołów, przygotowywanie
gorących napojów i poczęstunków dla uczestników

agape dla obsługi przygotowywanie gorących napojów i poczęstunków dla obsługi
animatorów grup prowadzenie i moderowanie grup uczestników (wymagane zgłoszenie w parze mąż/żona lub rodzic dziecko)
żywnościowy obsługa jadalni
dramy udział w scenkach/skeczach
sportowy prowadzenie zajęć sportowych
modlitwy służba modlitewna przed, w trakcie i po weekendzie
scenografii przygotowywanie dekoracji scen przed i w trakcie weekendu
medyczny prowadzenie punktu medycznego w trakcie weekendu (wymagane stosowne kwalifikacje)

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa